korisnička zona

korisničko ime

lozinka

Prijava

Registracija

Video i TV

SCART

SCART (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs); ponegdje pod nazivom EuroSCART, EuroAV, EIA Multiport je u Evropi najčešće korišten način povezivanja analognih audio-video uređaja. Dizajniran od strane Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) još 70-ih godina 20 st. ostao je uporabi do današnjih dana.

Standard je razvijen u cilju eliminacije različitih načina dotadašnjeg povezivanja AV uređaja (putem RF, DIN, RCA ili BNC konektora).
SCART je namijenjen prijenosu slijedećih analognih signala: dvosmjernog stereo audio, dvosmjernog kompozitnog video (CVBS) te jednosmjernog komponentnog RGB ILI S-Video ILI YPbPr(YUV) signala (dakle, ne istovremeno), te određenih digitalnih podatkovnih (data) signala.

Dva su tipa SCART priključka: muški i ženski, oba sa 21 kontaktom (pin-om).
Raspored i standardne funkcije (dakle, u slučaju prijenosa kompozitnog i komponentnog RGB video signala) pojedinih kontakata na ženskom SCART priključku su slijedeći:SCART konektor - ženski

 1. audio izlaz (desni kanal): 500mV
 2. audio ulaz (desni kanal): 500mV
 3. audio izlaz (lijevi kanal / mono): 500mV
 4. audio uzemljenje
 5. RGB video signal - uzemljenje plave komponente (kontakta 7)
 6. audio ulaz (lijevi kanal / mono): 500mV
 7. RGB video signal - ulaz/izlaz plava komponenta: 700mV
 8. slow switch *
 9. RGB video signal - uzemljenje zelene komponente (kontakta 11)
 10. data (AV.link) ulaz *
 11. RGB video signal - ulaz/izlaz zelena komponenta: 700mV
 12. data (AV.link) izlaz *
 13. RGB video signal - uzemljenje crvene komponente (kontakta 15)
 14. data uzemljenje * (kontakta 12)
 15. RGB video signal - ulaz/izlaz crvena komponenta: 700mV
 16. blanking signal ulaz *
 17. kompozitni video signal - uzemljenje (kontakata 19 i 20)
 18. slow switch i blanking signal - uzemljenje (kontakata 8 i 16)
 19. kompozitni video signal - izlaz: 1V
 20. kompozitni video signal - ulaz: 1V
 21. zaštita (oklop), uzemljenje (spoj sa šasijom)

* kontakti 8 i 18: služi za automatski odabir AV ulaza, te za automatski odabir formata TV slike (na TV prijemnicima koji podržavaju tu funkciju) ovisno o određenim naponima istosmjerne stuje:

 • 0 - 2 V: slika se ne prikazuje sa uređaja spojenog na SCART konektor
 • 4.5 - 7 V (nominalno 6 V): automatski odabir uređaja spojenog na SCART konektor, te 16:9 formata slike
 • 9.5 - 12 V (nominalno 12 V): automatski odabir uređaja spojenog na SCART konektor, te 4:3 formata slike

* kontakti 10, 12 i 14: digitalna komunikacija između dva uređaja; npr. TV prijemnika i video snimača. Na ovaj način video snimač može snimati program odabran na TV prijemniku, bez potrebe za posebnim odabirom istog programa na video snimaču. Standardizirani protokol za naprednu komunikaciju između dva uređaja zove se AV.link (također poznat i kao nexTViewLink, SmartLink, Q-Link, EasyLink).

* kontakti 16 i 18: služi za informaciju o vrsti prenešenog video signala ovisno o određenim naponima istosmjerne struje:

 • 0 - 0.4 V: kompozitni (CVBS) video signal
 • 1 - 3 V (nominalno 1 V): komponentni RGB signal

Kao što je vidljivo, zbog ograničenog broja kontakata SCART nema mogućnost istovremenog prijenosa dva ili više komponentnih signala, već kompozitnog i jednog komponentnog. Po standardnoj definiciji komponentni signal je RGB, ali je moguće prenijeti i S-Video ili YPbPr(YUV) video signal. U takvim slučajevima koriste se neki od postojećih kontakata na slijedeći način:

 • u slučaju S-Video signala
  • kontakt 13: C (chrominance) - uzemljenje C (kontakta 15)
  • kontakt 15: C (chrominance) - ulaz
  • kontakt 17: Y (luminance) - uzemljenje Y (kontakta 20)
  • kontakt 20: Y (luminance) - ulaz

* - izlazi S-video signala nisu standardom predviđeni putem SCART konektora, već putem posebnog, S-Video (4 ili 7 pin-skog) konektora, no ponekad se može pronaći S-Video izlaz na SCART konektoru i to na kontaktu 7 (chrominance izlaz) i na kontaktu 19 (luminance izlaz). Uzemljenja su u tom slučaju ista, tj. na kontaktima 13 (C) i 17 (Y).

 • u slučaju YPbPr(YUV) video signala
  • kontakt 7: Pb (chrominance) - ulaz
  • kontakt 11: Y (luminance) - ulaz
  • kontakt 15: Pr (chrominance) - ulaz

* - izlazi komponentnog YPbPr video signala nisu standardom predviđeni putem SCART konektora, već putem posebnih (cinch) konektora.

Posebnu pozornost treba obratiti na one vrste signale koji imaju zajedničke ulaze/izlaze (sve vrste signala koji se prenose jednosmjerno). Kod takvih signala vrlo je bitno pravilno spajanje jer su moguća oštećenja komponenti ukoliko se SCART kabelom spoje dva uređaja sa izlaznim signalom, odnosno uvijek treba spajati izlazni SCART priključak jednog uređaja na ulazni SCART priključak drugog uređaja.

Kod novijih uređaja (DVD playera, digitalnih prijemnika...) nije potrebno brinuti o načinu spajanja unutar kabela jer se programski, putem menija može odabrati vrsta signala, te uređaj sam izabere pravu kombinaciju kontakata ovisno o odabranoj vrsti signala.

S obzirom da se kompozitni video i stereo audio signal prenose dvosmjerno (postoje odvojeni kontakti za ulaze i izlaze na muškom i ženskom konektoru) spojevi unutar SCART kabela moraju biti izvedeni u tzv. crosslinked (unakrsnoj) konfiguraciji; odnosno kontakt 1 na jednoj strani kabela mora biti spojen sa kontaktom 2 na drugoj, kontakt 3 sa kontaktom 6, te kontakt 19 sa kontaktom 20.

Postoje razne kvalitativno različite izvedbe SCART kabela, od onih sa 10 pin-ova (samo za kompozitni video i stereo audio) do full 21-pin, ali neoklopljenih izvedbi. Dobar SCART kabel trebao bi se sastojati od mini koaksijalnih kabela za prijenos video signala kako ne bi dolazilo do interferencija između pojedinih vodova unutar kabela. Takve interferencije se prvenstveno očituju u pojavi "duhova" iznad osnove slike. Problem se može riješiti odspajanjem kontakta 19 (kompozitni video izlaz) kroz koji TV prijemnici šalju sliku trenutno aktivnog programa sa svog tunera. Naravno da se time odričete mogućnosti bilo kakvog korištenja (snimanja ili slično) dotičnog signala na uređajima spojenim u nizu, no to i nije tako česta situacija s obzirom da velika većina uređaja za snimanje ima svoj vlastiti TV tuner pa tako nemogućnost snimanja trenutno aktivnog TV programa ne predstavlja preveliki problem.

SCART kabel je predviđen za normalno funkcioniranje u dužinama do 12 m, iako je često puta taj podatak jeftinim kabelima nedostižan.

datum objave: 03.03.2010.
autor: administrator
komentar
Komentari članka :
NEMA KOMENTARA