korisnička zona

korisničko ime

lozinka

Prijava

Registracija

Video i TV

Usporedba kanala i frekvencija

VHF I
kanal frekvencija
2 54 - 60 MHz
3 60 - 66 MHz
4 66 - 72 MHz
5 76 - 82 MHz
6 82 - 88 MHz
VHF III
kanal frekvencija
7 174 - 180 MHz
8 180 - 186 MHz
9 186 - 192 MHz
10 192 - 198 MHz
11 198 - 204 MHz
12 204 - 210 MHz
13 210 - 216 MHz
UHF IV
kanal frekvencija
21 512 - 518 MHz
22 518 - 524 MHz
23 524 - 530 MHz
24 530 - 536 MHz
25 536 - 542 MHz
26 542 - 548 MHz
27 548 - 554 MHz
28 554 - 560 MHz
29 560 - 566 MHz
30 566 - 572 MHz
31 572 - 578 MHz
32 578 - 584 MHz
33 584 - 590 MHz
34 590 - 596 MHz
35 596 - 602 MHz
36 602 - 608 MHz
37 608 - 614 MHz
38 614 - 620 MHz
UHF V
kanal frekvencija
39 620 - 626 MHz
40 626 - 632 MHz
41 632 - 638 MHz
42 638 - 644 MHz
43 644 - 650 MHz
44 650 - 656 MHz
45 656 - 662 MHz
46 662 - 668 MHz
47 668 - 674 MHz
48 674 - 680 MHz
49 680 - 686 MHz
50 686 - 692 MHz
51 692 - 698 MHz
52 698 - 704 MHz
53 704 - 710 MHz
54 710 - 716 MHz
55 716 - 722 MHz
56 722 - 728 MHz
57 728 - 734 MHz
58 734 - 740 MHz
59 740 - 746 MHz
60 746 - 752 MHz
61 752 - 758 MHz
62 758 - 764 MHz
63 764 - 770 MHz
64 770 - 776 MHz
65 776 - 782 MHz
66 782 - 788 MHz
67 788 - 794 MHz
68 794 - 800 MHz
69 800 - 806 MHz

 

Pomoću gornjih tablica možete usporediti kanale na kojima se odašilju digitalni i analogni zemaljski TV programi sa dodijeljenim im frekvencijama.

U slučaju pretrage digitalnih TV programa najbitniji je podatak o frekvenciji odašiljanja traženog programa. Brojevne oznake kanala te bandwidth od 6 MHz koji je bio neophodan za prijenos slike, boje i zvuka u PAL sustavu su naslijeđeni od analognog sustava emitiranja.
Područje 88 - 108 MHz još se naziva i band II, a namijenjeno je komercijalnom emitiranju radijskih programa (FM je vrsta modulacije signala i nema nikakve veze sa frekvencijom emitiranja).

datum objave: 08.04.2010.
autor: administrator
komentar
Komentari članka :
NEMA KOMENTARA